בית ספר ירוק

בית ספר ירוק
בית ספרנו מחנך לקידום והטמעת עקרונות החינוך הסביבתי בבית הספר מתוך רצון להקנות לתלמידינו ידע, כלים, והרגלי התנהגות אשר יהפכו אותם לאזרחים פעילים ואחראיים השומרים על סביבתם.