כח הצבע

מיזם חינוכי לעידוד אכילת פירות וירקות

"כוח הצבע" – מיזם חינוכי לעידוד אכילת ירקות ופירות

ירקות ופירות זו אליפות

בית ספרנו ממשיך לקדם את הבריאות בקרב תלמידי בית הספר ומעודד צריכה של אכילת פירות וירקות.

הילדים נפגשים כמידי שבוע למפגש בריאותי לימודי וחווייתי החושף ומעודד אכילה בריאה.

 

תכנית "כוח הצבע" הינה יוזמה של מועצת הצמחים ומטרתה לעודד אכילת ירקות ופירות ולקדם מודעות הציבור לחשיבות הנושא. ייחודו של המיזם היא ביכולתו להשפיע הן על המודעות והן על ההתנהגות הלכה למעשה.

במסגרת התכנית התלמידים לומדים על חשיבות צריכת ירקות ופירות בחמישה צבעים, באופן קבוע. עוד יכירו התלמידים את התכונות המצויות בירקות ובפירות ומשפיעות על בריאותנו.

 

המיזם יפעיל את כל החושים ויוביל את התלמידים המשתתפים לאקטיביזם ואנו מקווים – גם לשינוי בהרגלי צריכת ירקות ופירות.

ירקות - מה יש בכל צבע?

הורים יקרים, גם אתם מהבית יכולים לתרום חלק במיזם, לעודד ולחשוף את הילד לטעמים מוכרים וחדשים ולגוון לו את ארוחת הבוקר במיני פירות וירקות.

 

 

מצורף קישור למילוי סקר בנושא צריכת פירות וירקות:

https://docs.google.com/forms/d/1NrO_Kt6CjQGBiydb-nvU1TJDWK6IPXqO572N4GZEIUE/edit