שוק קח תן

01-04-2019 כה אדר ב' התשעט - 01-04-2019 כה אדר ב' התשעט

תוכנית המעודדת שימוש חוזר

פרטים כלליים

מיקום האירוע
בית הספר