יום הניקיון הבינלאומי

בתאריך 2/4/2019 חל יום הניקיון הבינלאומי ותלמידי נאות מרגלית פועלים ביום זה למען הניקיון

ידיעות נוספות