רישום לשנה"ל הבאה

עקב הביקוש מצד ההורים הארכנו את זמן הרישום עד לתאריך 15/02/19

ידיעות נוספות